De Eritrese overheid beschouwt christenen als een bedreiging voor de staat en treedt daarom met harde hand tegen hen op. Radicale islamitische groeperingen oefenen veel invloed uit op de Eritrese bevolking. Eritreeërs staan daardoor erg vijandig tegenover hun christelijke medeburgers. Moslimbekeerlingen, maar ook christenen die zich niet aansluiten bij de Eritrees-Orthodoxe Kerk hebben het extra zwaar.

  • Regio: Afrika
  • Hoofdreligie: christendom (Eritrees-Orthodox)/islam
  • Inwoners: 5.188.000
  • Christelijke bevolking: 2474000
  • Aanjagers van vervolging: dictatoriale paranoia, kerkelijke superioriteit, islamitische onderdrukking, georganiseerde corruptie en misdaad
  • Meest merkbaar in: alle aspecten van het leven
De situatie voor christenen

De president van Eritrea wil koste wat het koste aan de macht blijven. Iedereen die met woorden of daden laat zien het niet met hem eens te zijn wordt daarom tegengewerkt of zelfs uitgeschakeld. Duizenden christenen zitten al jarenlang gevangen, bijvoorbeeld vanwege het bezit van christelijke lectuur. Anderen worden vermoord of voeren dwangarbeid uit. Lokale overheden houden christenen in hun dagelijks leven nauwlettend in de gaten en schakelt de gemeenschap om christenen te bespioneren.

De Eritrees-Orthodoxe Kerk (EOC) zet christenen ook onder druk. Zij beschouwt zichzelf als de enige rechtmatige kerk en duldt geen andere denominaties om zich heen. Families zetten christenen die zich bekeren tot het protestantisme onder druk om terug te keren naar de EOC. Ook de overheid moet weinig hebben van protestante christenen en ontzegt hen de toegang tot sociale voorzieningen.

Christenen die in een overwegend islamitisch gebied wonen hebben het ook zwaar. Huwelijken en begrafenissen moeten volgens islamitisch rituelen uitgevoerd worden. Moslims die christen worden in deze gebieden worden vaak afgewezen, mishandeld of zelfs verstoten door hun families.

Voorbeelden van vervolging
  • Een pasgetrouwd stel en hun tien gasten werden in maart 2018 opgepakt door de Eritrese veiligheidsdiensten.
  • De overheid sloot in 2018 ten minste vijf christelijke gezondheidscentra.
  • Twintig christenen werden in maart 2018 zonder enige reden opgepakt door de politie. Het is niet bekend of ze al vrijgelaten zijn.
Wat doet Open Doors in Eritrea?

Open Doors steunt in samenwerking met de lokale kerk Eritrese christenen. Daarnaast roept Open Doors christenen wereldwijd op tot gebed voor de kerk in Eritrea.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten