Christenen in Vietnam krijgen vaak hun hele leven te maken met discriminatie. Dat begint al op de basisschool, als kinderen verplicht mee moeten doen met de voorouderverering. Later in hun leven ondervinden christenen tegenstand vanuit hun familie en druk vanuit de overheid. Ze worden als gevaarlijk gezien of eenvoudigweg buitengesloten.

  • Regio: Azië
  • Hoofdreligie: boeddhisme
  • Inwoners: 96.491.000
  • Christelijke bevolking: 8.555.000
  • Aanjagers van vervolging: communistische onderdrukking en etnische vijandigheid
  • Meest merkbaar in: kerkelijk leven, publieke ruimte, gemeenschapsleven en persoonlijke levenssfeer
De situatie voor christenen

In de laatste jaren werd de controle van de communistische regering van Vietnam steeds strenger. De overheid oefent dan ook grote druk uit op christenen. Lokale autoriteiten moedigen gemeenschappen aan om christenen te benaderen als gevaarlijke buitenstaanders. Christenen ontvangen soms geen hulp van de overheid in de vorm van leningen, schoolbeurzen en noodhulp.

Omdat families in Vietnam vaak met meerdere generaties in één huis wonen, is het voor een christen extra ingewikkeld om zijn geloof te belijden. Het christendom wordt namelijk gezien als een bedreiging voor familieleden. Zij vereren angstvallig hun voorouders of hangen het communistische gedachtengoed aan. Hierdoor is het voor christenen moeilijk om christelijke lectuur te bezitten of andere christenen te ontmoeten.

Christelijke kinderen in Vietnam worden op school gediscrimineerd en achtergesteld. Ze leren op school over communisme en staan thuis onder druk om aan voorouderverering te doen. Andere kinderen moeten eerbied tonen voor een foto van Ho Chi Minh of mogen zelfs helemaal niet naar school vanwege hun geloof.

Voorbeelden van vervolging
  • Als studenten uit bepaalde stammen christen worden, krijgen ze te maken met dreigementen en schorsing. Ook ontmoedigen docenten hen door te zeggen dat ze later geen baan zullen krijgen als christen.
  • Er zijn verschillende situaties bekend waarin pastors zijn aangevallen. Dit gebeurde soms door misdadigers die door de overheid ingehuurd waren.
  • In 2018 werden diverse katholieke activisten tot maximaal 20 jaar cel veroordeeld voor ‘poging tot omverwerpen van de regering’.
Wat doet Open Doors in Vietnam?

Open Doors helpt de vervolgde kerk in Vietnam te versterken. Ze rust christenen toe met trainingen voor verschillende doelgroepen. Kerkelijk werkers ontvangen Bijbelonderwijs. Ook verzorgt Open Doors de verspreiding van Bijbels en christelijke lectuur in de eigen taal van verschillende stammen. Daarnaast verleent Open Doors praktische hulp.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten