47

Verenigde Arabische Emiraten

De islam drukt een zware stempel op het dagelijkse leven in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Christenen worden gezien als onreine mensen. Voor moslims is het verboden christen te worden. Christenen met een moslimachtergrond worden daarom door hun familie op allerlei manieren gedwongen het christelijke geloof op te geven.

  • Regio: Midden-Oosten
  • Hoofdreligie: islam
  • Inwoners: 9.682.000
  • Christelijke bevolking: 1.068.000
  • Aanjagers van vervolging: islamitische onderdrukking, dictatoriale paranoia en etnische vijandigheid
  • Meest merkbaar in: persoonlijke levenssfeer, kerkelijk leven en familieverband
De situatie voor christenen
Zowel de samenleving als de politieke koers van het land wordt gedomineerd door de islam. De overheid hanteert de shariawetgeving als belangrijkste bron van wetgeving. Christenen worden vaak indirect gedwongen mee te doen aan islamitische praktijken, zoals de ramadan. Ook is het onmogelijk in de media het christelijke gedachtegoed kenbaar te maken.

Christenen worden niet alleen door de overheid beperkt in het praktiseren en uiten van hun geloof. Ook de samenleving moet weinig van christenen hebben. Christenen worden vaak buitengesloten of zelfs verstoten. Ze kunnen nauwelijks deelnemen aan het gemeenschapsleven, omdat dit niet veilig is voor hen. Familieleden van christenen doen er alles aan om de christen af te brengen van het christelijke geloof. Christenen houden daarom hun geloof vaak verborgen.

Westerse christenen, meestal buitenlandse werknemers, kunnen relatief ongestoord samenkomen. De overheid controleert de groei van het aantal kerken via het toewijzen van bouwgrond. Evangelisatie, christelijk onderwijs en het kopiëren of verspreiden van christelijke boeken zijn verboden.

Voorbeelden van vervolging
  • Een christelijke vrouw werd in 2018 bedreigd met gedwongen uithuwelijking. Ze is waarschijnlijk niet de enige.
  • Tientallen christenen stond onder zo’n hoge druk om hun geloof op te geven dat ze naar een andere provincie binnen het land moesten verhuizen.
  • Christenen gebruikten vaak gebouwen zoals scholen en hotels om ontmoetingen te organiseren. De overheid is echter strenger gaan controleren en bemoeilijkt hiermee ontmoetingen tussen christenen.
Wat doet Open Doors?
Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om informatie te geven over onze eventuele activiteiten in de Verenigde Arabische Emiraten. Open Doors roept christenen wereldwijd op te bidden voor geloofsgenoten in dit land.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten