Turkmenistan is een zeer gesloten land. Zowel de staat en de islamitische gemeenschap maken het leven van een Turkmeense christen erg zwaar, vooral ook omdat deze twee elkaar versterken. Het land kent geen vrijheid van meningsuiting en ook geen persvrijheid.  • Regio: Centraal-Azië
  • Hoofdreligie: islam
  • Inwoners: 5.851.000
  • Christelijke bevolking: 69.800
  • Aanjagers van vervolging: dictatoriale paranoia en islamitische onderdrukking
  • Meest merkbaar in: kerkelijk leven, persoonlijke levenssfeer en gemeenschapsleven
De situatie voor christenen

Voor Turkmeense christenen begint vervolging dicht bij huis. Familieleden, vrienden en dorpsgenoten proberen op hen allerlei manieren te laten terugkeren tot de islam. Hierbij wordt vaak geweld gebruikt. Sommige christenen worden zelfs voor lange tijd opgesloten, geslagen en uit de gemeenschap verdreven. Vrouwelijke gelovigen worden niet zelden gekidnapt en uitgehuwelijkt aan een moslim.

Ook de bredere samenleving keert zich tegen christenen. Christenen krijgen geen plek op de plaatselijke begraafplaats en op scholen wordt verteld dat christenen vreemde wezens zijn. Kinderen van christenen worden vaak buitengesloten. Ook ligt ontslag op de loer en hebben veel christenen geen toegang tot hoger onderwijs.

De Turkmeense staat monitort elke activiteit die verband houdt met het christendom, met als doel het christelijk geloof uit te roeien. De politie valt regelmatig gebouwen binnen waar christenen bijeenkomen. Christenen krijgen dan vaak een boete of worden gearresteerd. Zelfs persoonlijke afspraken tussen christenen worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Voorbeelden van vervolging
  • In april 2018 deed de politie in een inval bij een christelijke samenkomst. Alle aanwezigen werden gearresteerd en urenlang ondervraagd. De christenen werden uiteindelijk vrijgelaten, maar staan sindsdien onder strikt toezicht van de politie.
  • Familieleden, de lokale gemeenschap en de autoriteiten doen hun best om kerkactiviteiten te verstoren en te verhinderen.
Wat doet Open Doors in Turkmenistan?

In samenwerking met lokale kerken helpt Open Doors de vervolgde kerk in Centraal-Azië sterker te worden. Open Doors verspreidt christelijke boeken, verzorgt trainingsprogramma’s en verleent praktische hulp.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten