Turkse christenen ervaren weerstand vanuit de overheid, de samenleving en hun familie- en vriendenkring. De Turkse overheid verspreidt namelijk het idee dat elke Turk moslim zou moeten zijn, hoewel dit niet wettelijk vastgelegd is. Op allerlei terreinen in hun leven worden christenen tegengewerkt in het praktiseren, uiten en delen van het christelijke geloof.

  • Regio: Midden-Oosten
  • Hoofdreligie: islam
  • Inwoners: 81.917.000
  • Christelijke bevolking: 194.000
  • Aanjagers van vervolging: islamitische onderdrukking, etnische vijandigheid en dictatoriale paranoia
  • Meest merkbaar in: publieke ruimte, persoonlijke levenssfeer en familieverband
De situatie voor christenen

Iedereen die het niet eens is met de ideeën van president Erdogan wordt hard aangepakt of op indirecte manieren tegengewerkt. Dit geldt ook voor christenen. Ze komen bijvoorbeeld erg moeilijk aan een vergunning om een kerk te bouwen. Ook mogen christenen geen ambtenaarspositie innemen. Verder gaat de politie hardhandig om met huiskerkleiders die regelmatig worden ondervraagd. Het gedachtegoed dat Turk zijn gelijkstaat aan moslim zijn is wijdverspreid binnen Turkije en wordt aangezwengeld door de overheid.

Families pakken familieleden die christen worden daarom hard aan. Door hun bekering wordt niet alleen de familie-eer aangetast, maar ook hun Turkse identiteit. Wanneer het niet lukt hen terug te laten keren naar de islam, worden andere maatregelen genomen. Bekeerlingen worden dan vaak gedwongen te scheiden van hun partner of verliezen hun recht op een erfenis.

Landgenoten zien christenen als tweederangsburgers. Kinderen van christelijke ouders worden vaak gepest door zowel hun klasgenootjes als hun docenten. Ook is het voor Turkse studenten die christen zijn moeilijk om toegang te krijgen tot hoger onderwijs. Christenen die een baan zoeken, lopen het risico afgewezen te worden vanwege hun geloof.

Voorbeelden van vervolging
  • Het is verboden om kerkleiders op te leiden.
  • Het is vrijwel onmogelijk om een nieuwe kerk te laten registreren.
Wat doet Open Doors in Turkije?

Open Doors roept christenen wereldwijd op te bidden voor de situatie van geloofsgenoten in Turkije. Daarnaast volgt Open Doors de ontwikkelingen in het land op de voet en beraadt zij zich op het opstarten van projecten met partners in Turkije.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten