Het rijke Qatar kent een strikte vorm van de islam die op allerlei gebieden een uitwerking heeft. Een groot deel van de inwoners van Qatar zijn migranten, onder wie een groep christenen. Hun situatie is erg slecht: mishandeling, uitbuiting en mensenhandel komt vaak voor. Qatarezen zelf krijgen veel financiële voordelen in ruil voor gehoorzaamheid aan de regering en de islam.  • Regio: Midden-Oosten
  • Hoofdreligie: islam
  • Inwoners: 2.695.000
  • Christelijke bevolking: 220.000
  • Aanjagers van vervolging: islamitische onderdrukking en dictatoriale paranoia
  • Meest merkbaar in: kerkelijk leven, persoonlijke levenssfeer en familieverband

De situatie voor christenen

Er zijn twee groepen christenen die zich weinig tot niet met elkaar bemoeien. Buitenlandse christelijke migranten vormen het grootste deel van de kerk in Qatar. Zij mogen alleen samenkomen op de plekken die de overheid hiervoor heeft bestemd. Hoewel zij dus vrij zijn om een samenkomst te organiseren, houdt de overheid controle over wie er komen. Daarnaast lijden migranten vaak onder de slechte woon- en werkomstandigheden. Hun christenzijn vormt soms een extra reden voor uitbuiting of mishandeling.

Een kleine groep christenen bestaat uit Qatarezen met een moslimachtergrond. Omdat zij de islam hebben verlaten, hebben ze te maken met vervolging door hun familie, hun gemeenschap, maar ook door de overheid. De islam is de enige geaccepteerde religie en heeft veel invloed op het dagelijks leven en de gebruiken binnen het land.

Wat doet Open Doors in Qatar?

Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om informatie te geven over eventuele activiteiten in dit land. Open Doors roept christenen wereldwijd op te bidden voor vervolgde geloofsgenoten in Qatar.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten