Christenen staan te boek als de tweederangs burgers in het islamitische Pakistan. Ze worden gediscrimineerd en onderdrukt op allerlei manieren. Als bekend is dat iemand christen is, houdt zijn familie hem in de gaten en zetten ze hem onder druk om terug te keren naar de islam.  • Regio: Midden-Oosten
  • Hoofdreligie: islam
  • Inwoners: 200.814.000
  • Christelijke bevolking: 3.981.000
  • Aanjagers van vervolging: islamitische onderdrukking en georganiseerde corruptie
  • Meest merkbaar in: publieke ruimte, persoonlijke levenssfeer en familieverband

De situatie voor christenen

Christenen worden in Pakistan beschouwd als tweederangs burgers. Ze worden gediscrimineerd op elk gebied van hun leven. De grootste bedreiging vormen radicale islamitische groeperingen. Zij werken niet alleen op de achtergrond, maar treden met behulp van de politiek op de voorgrond.

Christenen zijn constant op hun hoede. Zelfs het delen of liken van berichten op sociale media kan al gevaarlijk zijn. Vrijwel alle christenen worden geconfronteerd met discriminatie, huisarrest, controles, dreiging van scheiding, verplicht islamitisch onderwijs of druk vanuit de familie. De armste laag van de christelijke bevolking lijdt ook nog onder armoede en dwangarbeid.

Traditionele kerken zijn nog vrij om samenkomsten te organiseren, maar worden scherp in de gaten gehouden en zijn geregeld doelwit van aanslagen. Pastors riskeren arrestatie wanneer ze de eisen van autoriteiten niet volgen. Zo’n arrestatie is dan bedoeld als waarschuwing en intimidatie voor christenen.

Voorbeelden van vervolging

  • Op 17 december 2017 werd een zelfmoordaanslag gepleegd bij de Bethel Memorial Methodist Church in Quetta. Vele aanwezigen raakten gewond en elf christenen werden gedood.
  • Veel christenen vinden de dood door nalatigheid. Zo stierven op 23 mei 2018 drie christelijke rioolwerkers omdat ze niet op tijd werden geholpen toen ze giftige gassen inademden tijdens hun werk.

Wat doet Open Doors in Pakistan?

Open Doors vraagt aandacht en bemoediging voor christenen in Pakistan. In samenwerking met lokale partners steunt Open Doors de kerk met verschillende trainingen. Naast (Bijbel)trainingen voor voorgangers, zijn er ook beroepstrainingen en lees- en schrijflessen. Christenen die zwaar vervolgd worden, ontvangen noodhulp, counseling en traumatherapie.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten