Ineengeklemd tussen China en India ligt Nepal. De invloed van beide buurlanden is er groot. Nepal is een van de armste landen ter wereld. Toch gaat de economie langzaam vooruit en lijkt de grootste armoede te verdwijnen. Het christendom groeit sterk, wat een bron van zorg is voor radicale hindoes.

 • Regio: Azië
 • Hoofdreligie: hindoeïsme
 • Inwoners: 29.942.000
 • Christelijke bevolking: 1.279.000
 • Aanjagers van vervolging: religieus nationalisme en etnische vijandigheid
 • Meest merkbaar in: persoonlijke levenssfeer, kerkelijk leven en publieke ruimte
De situatie voor christenen
Nepal is officieel een seculier land. Maar lokale hindoes zien Nepal liever als hindoenatie. De kerk in het land groeit en dat is een doorn in het oog van radicale hindoegroeperingen. Zij hebben sterke banden hebben met soortgelijke groeperingen in India.

Christenen en kerken worden regelmatig aangevallen door radicale hindoes die vaak ongestraft hun gang kunnen gaan. De Rooms-Katholieke Kerk en kerken waar buitenlanders samenkomen ervaren de minste problemen. In 2015 nam de regering een nieuwe wet aan die godsdienstvrijheid inperkt. Sinds 2017 is het verboden te veranderen van geloof. Hierdoor komen veel christenen in de problemen.

De meeste christenen in Nepal hebben een hindoeïstische achtergrond. Zij worden het meest vervolgd. Hun keuze wordt gezien als ‘verloochening van het geloof van hun voorouders’. Familie, vrienden en de lokale gemeenschap en autoriteiten zetten hen onder druk. Ook christenen met een boeddhistische of animistische achtergrond worden onder druk gezet terug te keren naar hun oude geloof.

Voorbeelden van vervolging
 • In 2019 waren er diverse meldingen van aanvallen, mishandeling en arrestaties van christenen. Sommigen werden zelfs tot gevangenisstraf veroordeeld.
 • Het afgelopen jaar moesten meerdere christenen vanwege bedreiging hun huis en dorp ontvluchten.
 • Komal en haar gezin werden vanwege het christelijk geloof afgewezen door hun familie. Ook de rechten op de erfenis werden hun ontzegd. Toen Komals man stierf, kwamen zij en haar vier kinderen er alleen voor te staan.
Wat doet Open Doors?
Samen met lokale partners versterkt Open Doors de kerk in Nepal door:
 • Het verspreiden van Bijbels en christelijke boeken en -materialen.
 • Het geven van trainingen (voor kerkleiders, analfabetiseringsprogramma’s, overbruggingsonderwijs voor kinderen en beroepsonderwijs)
 • Praktisch ondersteunen van christenen
 • Juridische hulp.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten