De eilandengroep de Malediven is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. In de hechte gemeenschappen die de Maledivische maatschappij vormen, valt elk ‘afwijking’ snel op. Als blijkt dat iemand christen is, wordt dit als ongewenst beschouwd en gemeld bij de autoriteiten of religieuze leiders. Dat maakt het erg lastig voor christenen om hun geloof te belijden en elkaar te ontmoeten.  • Regio: Azië
  • Hoofdreligie: islam
  • Inwoners: 452.000
  • Christelijke bevolking: enkele duizenden (schatting Open Doors)
  • Aanjagers van vervolging: islamitische onderdrukking, dictatoriale paranoia en georganiseerde misdaad
  • Meest merkbaar in: kerkelijk leven, publieke ruimte, familiesfeer en persoonlijke levenssfeer
De situatie op de Malediven
De Maledivische overheid claimt dat het land 100 procent islamitisch is. Voor een Malediviër die niet langer de islam wil aanhangen, heeft dit grote gevolgen. Als hij daar openlijk voor uitkomt, verliest hij zijn burgerschap. Vervolgens kan hij zijn erfrecht, zijn huwelijk en zijn kinderen kwijtraken. Daarnaast kan hij door zijn familie en omgeving verstoten worden.

Er zijn wel christenen in het land, maar zij leven uiterst voorzichtig en onopvallend. Dat geldt niet alleen voor Maledivische christenen zelf, maar ook voor christelijke migranten. Het is voor hen verboden het Evangelie te verspreiden en zelfs om christelijke lectuur te hebben. Ook is het onmogelijk met andere christenen samen te komen. De enorme druk die christenen ervaren, leidt bovendien tot andere problemen. Veel geheime gelovigen worstelen bijvoorbeeld met drugsgebruik.

Voorbeelden van vervolging
Om veiligheidsredenen kunnen er geen details gedeeld worden. Enkele algemene voorbeelden:
  • Niet-moslims mogen geen burger van de Malediven zijn. Dat is zelfs vastgelegd in artikel 9(d) van de grondwet van het land.
  • Veel Maledivische christenen zijn vanwege de enorme druk van de Malediven weggevlucht.
Wat doet Open Doors?
Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om informatie te geven over eventuele activiteiten in dit land. Open Doors roept christenen wereldwijd op te bidden voor vervolgde geloofsgenoten op de Malediven.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten