De overheid, de lokale gemeenschap en familie maken het leven van een christen in Koeweit erg zwaar. De islamitische normen en waarden moeten door iedereen worden nageleefd hoewel er officieel godsdienstvrijheid is in het land.

  • Regio: Midden-Oosten
  • Hoofdreligie: islam
  • Inwoners: 4.197.000
  • Christelijke bevolking: 436.000
  • Aanjagers van vervolging: islamitische onderdrukking, dictatoriale paranoia en etnische vijandigheid
  • Meest merkbaar in: persoonlijke levenssfeer, familieverband en kerkelijk leven
De situatie voor christenen

De overheid, die de islamitische wetgeving handhaaft, staat erg negatief tegenover het christendom. Toch is het niet verboden om christen te worden. Dit wil niet zeggen dat het leven van een christen makkelijk is. Buitenlandse christenen hebben moeite om hun kerk te registreren. Ook is het verboden om lectuur te bezitten die in tegenspraak is met de islam. Op scholen is islamitisch onderwijs verplicht.

De maatschappij ziet christenen als tweederangsburgers en dwingt hen de islamitische normen en waarden te respecteren in het dagelijkse leven. Voor christenen is het gevaarlijk om zich publiekelijk uit te laten over het christelijke geloof, omdat evangelisatie strafbaar is. Het is zelfs niet verstandig om als christen binnen je familie over je geloof te spreken. Christenen die dit wel doen, lopen het risico om gepest en mishandeld te worden.

Voorbeelden van vervolging
  • Een aantal christenen is verhuisd vanwege bedreigingen die ze ontvingen vanuit de maatschappij.
  • De overheid verbiedt elke vorm van christelijk onderwijs. Kinderen van christelijke ouders bezoeken daarom verplicht islamitische scholen.
Wat doet Open Doors in Koeweit?

Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om informatie te geven over onze eventuele activiteiten in Koeweit. Wel roept Open Doors christenen wereldwijd op om te bidden voor geloofsgenoten in Koeweit.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten