De overheid, de lokale gemeenschap en familie maken het leven van een christen in Koeweit erg zwaar. De islamitische normen en waarden moeten door iedereen worden nageleefd, hoewel er officieel godsdienstvrijheid is in het land.

  • Regio: Midden-Oosten
  • Hoofdreligie: islam
  • Inwoners: 4.249.000
  • Christelijke bevolking: 512.000
  • Aanjagers van vervolging: islamitische onderdrukking, dictatoriale paranoia en etnische vijandigheid
  • Meest merkbaar in: persoonlijke levenssfeer, familieverband en kerkelijk leven
De situatie voor christenen
De overheid, die de islamitische wetgeving handhaaft, staat erg negatief tegenover het christendom. Het is niet verboden christen te worden, maar het leven van een christen is niet makkelijk. Buitenlandse christenen mogen in principe samenkomen, maar er zijn veel te weinig plekken voor het aantal christenen. Doordat het moeilijk is nieuwe gebouwen te krijgen om samen te komen, is er soms spanning tussen groepen christenen. Ook lopen vrouwelijke migrantenwerkers die christen zijn, het risico seksueel lastiggevallen of mishandeld te worden.

De maatschappij ziet christenen als tweederangsburgers en dwingt hen de islamitische normen en waarden te respecteren in het dagelijkse leven. Het is verboden christelijke lectuur te bezitten en christenen zijn verplicht islamitisch onderwijs te volgen.

Voor christenen is het gevaarlijk om zich publiekelijk uit te laten over het christelijke geloof, omdat evangelisatie strafbaar is. Het is zelfs niet verstandig om als christen binnen je familie over je geloof te spreken. Christenen die dit wel doen, lopen de kans gepest en mishandeld te worden. Zij worden door hun familie onder druk gezet om hun geloof in Jezus te verloochenen.

Voorbeelden van vervolging
  • Een aantal christenen is verhuisd vanwege bedreigingen die ze ontvingen vanuit de samenleving.
  • De overheid verbiedt elke vorm van christelijk onderwijs. Kinderen van christelijke ouders bezoeken daarom verplicht islamitische scholen.
Wat doet Open Doors?
Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om informatie te geven over onze eventuele activiteiten in Koeweit. Wel roept Open Doors christenen wereldwijd op om te bidden voor geloofsgenoten in Koeweit.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten