Het Oost-Afrikaanse Kenia heeft een christelijke meerderheid. Hoewel het percentage moslims onder de 10 procent is, heeft de kerk in het noordoosten en in de kustgebieden zwaar te lijden onder de sterke aanwezigheid van moslims. Door aanvallen van al-Shabaab hebben veel christenen hun kerken gesloten en de regio verlaten.

  • Regio: Afrika
  • Hoofdreligie: christendom
  • Inwoners: 50.951.000
  • Christelijke bevolking: 41.650.000
  • Aanjagers van vervolging: islamitische onderdrukking
  • Meest merkbaar in: kerkelijk leven en persoonlijke levenssfeer
De situatie voor christenen

Vrijwel alle christenen in Kenia hebben te maken met vervolging. Met name christenen met een moslimachtergrond die wonen in het noordoosten of in de kustgebieden leven onder constante druk. Verschillende christenen hebben in 2018 hun huis en dorp moeten verlaten omdat ze werden aangevallen. Ook kampen veel christenen met discriminatie vanwege hun geloof.

Daarnaast vormt corruptie een groot probleem. In veel gevallen onderneemt de overheid en de politie geen actie om hen die vervolgen op de juiste manier te berechten. En dat moedigt daders aan om door te gaan.

De grootste bedreiging voor christenen is de aanwezigheid van al-Shabaab. Strijders van deze islamitische militantengroepering zijn verantwoordelijk voor het doden van een groot aantal mensen, onder wie christenen.

Al-Shabaab komt uit buurland Somalië, maar pleegt ook aanslagen in Kenia. Om de invloed en impact van deze organisatie terug te dringen, is een stevige aanpak vanuit de politiek nodig. De versterkte aanwezigheid van militairen in het grensgebied met Somalië en hulp vanuit het buitenland heeft geresulteerd in een afname van het aantal aanvallen.

Voorbeelden van vervolging
  • In februari 2018 werden drie christelijke medewerkers van een basisschool in het noorden van Kenia om het leven gebracht. Ze zijn waarschijnlijk gedood door strijders van al-Shabaab.
  • Strijders van al-Shabaab doodden op 4 mei vier christenen die werkten in een steengroeve.
Wat doet Open Doors in Kenia?

In samenwerking met lokale partners versterkt Open Doors de kerk in Kenia. Christenen worden getraind in hoe ze kunnen omgaan met vervolging. Er worden Bijbels en christelijke boeken verspreid. Ook zet Open Doors sociaaleconomische projecten op om christenen die getroffen zijn door geweld, te helpen overleven.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten