Anders dan in de omliggende landen is met de name de Iraanse overheid verantwoordelijk voor het vervolgen van christenen. Zij ziet hen als een bedreiging voor het islamitische karakter van de staat en als ambassadeurs van het westen. De Iraanse samenleving staat juist veel minder vijandig tegenover christenen, hoewel moslimbekeerlingen voor de veiligheid hun geloof vaak geheimhouden.

  • Regio: Midden-Oosten
  • Hoofdreligie: islam
  • Inwoners: 82.012.000
  • Christelijke bevolking: 800.000
  • Aanjagers van vervolging: islamitische onderdrukking, dictatoriale paranoia
  • Meest merkbaar in: alle aspecten van het leven
De situatie voor christenen

Iran telt twee groepen christenen: christenen die van oorsprong christen zijn en moslimbekeerlingen. Leden van de eerste groep worden gezien als tweederangsburgers en ook als zodanig behandeld door de overheid en de samenleving. Op hun werk worden ze vaak gediscrimineerd en hun kinderen volgen verplicht islamitisch onderwijs. Het delen van het evangelie met moslims is verboden.

De tweede groep christenen betaalt een hogere prijs: zij mogen geen kerkdiensten bezoeken en het bezitten van christelijke lectuur in de Perzische taal is ten strengste verboden. Bij overtreding worden ze gearresteerd. Kerkleiders worden ook gearresteerd en krijgen lange gevangenisstraffen vanwege hun evangelisatieactiviteiten. De moslimbekeerlingen hoeven geen steun te verwachten van familie of van de gemeenschap. Die schamen zich voor hun bekering en leggen hen beperkingen op om de christenen terug te laten keren naar de islam.

Voorbeelden van vervolging
  • Er zijn ten minste 45 christenen gearresteerd in 2018. Veel van hen zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Hun families worden ondertussen publiekelijk vernederd.
  • De politie viel het afgelopen jaar meerdere huiskerken binnen. Het merendeel van deze huiskerken is op non-actief gesteld.
  • De veiligheidsdiensten geven jonge meisjes en vrouwen die een ondergrondse kerk bezoeken aan bij hun familie. Ze vertellen de familie dat de meisjes en vrouwen plaatsen bezoeken waar ook mannen zijn. Dit wordt als heel ongepast beschouwd in Iran. De meisjes worden vervolgens gestraft door hun familie.
Wat doet Open Doors in Iran?

In het Midden-Oosten ondersteunt Open Doors de kerk door het verspreiden van Bijbels en christelijke lectuur, het geven van discipelschapstrainingen en met traumazorg. Om meer Iraniërs te bereiken ondersteunt Open Doors ook multimediale initiatieven en christelijke radio-uitzendingen.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten