Radicale moslims gaan op lokaal niveau vaak de confrontatie aan met christenen. In sommige regio’s wordt de shariawetgeving met geweld gehandhaafd. Zowel christenen met een moslimachtergrond als een hindoeïstische achtergrond worden onder druk gezet door familieleden om het christelijk geloof op te geven.

  • Regio: Azië
  • Hoofdreligie: islam
  • Inwoners: 266.795.000
  • Christelijke bevolking: 32.379.000
  • Aanjagers van vervolging: islamitische onderdrukking en religieus nationalisme
  • Meest merkbaar in: alle aspecten van het leven
De situatie voor christenen

In Indonesië is er officieel godsdienstvrijheid, maar de praktijk wijst uit dat christenen deze vrijheid niet altijd ervaren. Dit komt doordat er op lokaal niveau andere, vaak islamitische, wetten gelden. Christenen moeten toestemming vragen om een kerk te bouwen. Het is moeilijk om aan de voorwaarden te voldoen en de procedure duurt lang. Wanneer een kerk te sterk groeit, kan de lokale overheid besluiten de kerk te sluiten.

Moslimbekeerlingen ervaren grote druk om het christelijk geloof op te geven, hoewel bekering niet bij wet verboden is. Islamitische familieleden doen er alles aan om hen te laten terugkeren naar de islam. In het bedrijfsleven ervaren christenen discriminatie. Kinderen van christelijke ouders worden regelmatig gepest op school door klasgenoten en zelfs door leraren. Ook krijgen ze vaak lagere cijfers.

Voorbeelden van vervolging
  • In mei 2018 pleegde één gezin aanslagen op drie kerken. De vader blies zichzelf op bij een kerk, twee zonen bij een andere kerk en de moeder met twee dochtertjes bij een derde kerk. Bij deze aanslagen kwamen twaalf christenen om.
  • Een pastor die het evangelie uitlegde aan een islamitische taxichauffeur kreeg afgelopen jaar vier jaar celstraf opgelegd.
  • Een christelijke politicus is beschuldigd van godslastering, omdat ze zich uitsprak tegen de handhaving van de islamitische wetgeving.
Wat doet Open Doors in Indonesië?

Open Doors rust kerken en christenen in Indonesië toe, zodat ze kunnen omgaan met de groeiende intolerantie in hun land. Ze krijgen basiskennis over de islam en Bijbelse antwoorden op vervolging. Open Doors stimuleert eenheid onder christenen van verschillende kerkelijke stromingen. Ex-moslims ontvangen Bijbels, christelijke lectuur, microkredieten en andere benodigde hulp. Ook zijn er schuilhuizen voor als ze gevaar lopen.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten