Veel Ethiopische christenen ervaren problemen vanwege hun geloof, ondanks het feit dat hun nieuwe minister-president ook christen is. Vooral christenen die niet naar de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk gaan of die te midden van vijandige stammen wonen, hebben het moeilijk.

  • Regio: Afrika
  • Hoofdreligie: christendom (Ethiopisch-Orthodox)/islam
  • Inwoners: 107.535.000
  • Christelijke bevolking: 64.037.000
  • Aanjagers van vervolging: islamitische onderdrukking, kerkelijke superioriteit, dictatoriale paranoia en etnische vijandigheid
  • Meest merkbaar in: alle aspecten van het leven
De situatie voor christenen

Christenen die naar een andere kerk gaan dan de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk (EOK) ondervinden veel weerstand. Met name op het platteland gebeurt het vaak dat deze christenen worden buitengesloten of zelfs verstoten. Ook worden ze bedreigd vanuit hun gemeenschap.

De Ethiopische overheid verdenkt met name deze christenen ervan contacten te hebben met het buitenland. De angst leeft dat het bestaande regime wordt aangetast door ‘buitenlandse invloeden’. Daarom moeten alle geloofsgemeenschappen, behalve de EOK en moskeeën, zich laten registreren. Ook laat de overheid zich beïnvloeden door de EOK. Met behulp van connecties binnen de overheid probeert de EOK christenen die niet tot hun kerk behoren dwars te zitten.

In sommige delen van het land neemt de invloed van de islam steeds meer toe. Er worden speciale islamitische scholen opgericht en arme Ethiopiërs ontvangen gratis sociaaleconomische hulp wanneer ze moslim worden. Christenen die leven in deze gebieden hebben het zwaar. Vaak wordt hen toegang ontzegd tot bepaalde voorzieningen. Ze worden constant onder druk gezet om hun geloof op te geven. Ze verliezen vaak de voogdij over hun kinderen en hun recht op een erfenis. Wanneer dit soort maatregelen niet werken, gebruiken familieleden desnoods gewelddadige manieren om christenen terug te brengen naar de islam.

Voorbeelden van vervolging
  • Twintig christenen zijn door extremistische moslims omgebracht tijdens een aanval in augustus 2018. Bij de aanval werden ook meerdere kerken geplunderd en platgebrand.
  • Jonge Ethiopische christenen worden met baanperspectieven en studiebeurzen verleid om zich te bekeren tot de islam.
  • De Ethiopisch-Orthodoxe Kerk gaf in januari 2018 een evangelische pastor aan, omdat hij een gevaar voor de religieuze vrede zou vormen.
Wat doet Open Doors in Ethiopië?

Open Doors bemoedigt christenen in Ethiopië en helpt hen stand te houden tijdens vervolging. Christenen en kerkleiders worden toegerust in het geloof en in het delen van het evangelie met hun omgeving. Ook worden zij geholpen in hun dagelijks levensonderhoud. Dit alles gebeurt in samenwerking met lokale kerken.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten