De sultan van Brunei heeft absolute macht. Wat hij wil, gebeurt. Stapsgewijs wordt de sharia-wetgeving steeds verder ingevoerd in Brunei. Dit beïnvloedt de hele maatschappij en is met name spannend voor de christenen. De overheid doet haar uiterste best om niet-moslims tot de islam te brengen.

  • Regio: Azië
  • Hoofdreligie: islam
  • Inwoners: 434.000
  • Christelijke bevolking: 57.400
  • Aanjagers van vervolging: islamitische onderdrukking en dictatoriale paranoia
  • Meest merkbaar in: persoonlijke levenssfeer, familieverband en kerkelijk leven
De situatie voor christenen

Christenen in Brunei kunnen rekenen op tegenwerking. Vooral christenen met een moslimachtergrond hebben het zwaar. Omdat het overgaan naar een andere godsdienst illegaal is, proberen familieleden en vrienden christenen te laten terugkeren naar de islam. Verder hebben christenen te lijden onder de lastige economische situatie van het land en de invoering van de sharia.

Positief is dat er geen radicaalislamitische groeperingen actief zijn in Brunei. Dit in tegenstelling tot andere landen in Zuidoost-Azië. Maar dat wil niet zeggen dat de islam in Brunei gematigd is. De manier waarop Bruneiers de islam interpreteren, wordt steeds conservatiever. Hierdoor neemt de druk op christenen toe.

Omdat de economische situatie in het land verslechtert, zien sommige jonge christenen geen andere mogelijkheid dan emigreren. Ze hebben weinig mogelijkheden in Brunei zelf. Dit heeft grote invloed op de kerk en de nieuwe generatie kerkleiders.

Voorbeelden van vervolging
  • Volgens de Bruneise wet mag een moslim zich niet bekeren tot het christendom. Gebeurt dit wel, dan moet de christen gedwongen scheiden van zijn of haar echtgenoot.
  • Sommige christenen krijgen geen officieel burgerschap in Brunei vanwege hun geloof. Ze zijn als het ware vogelvrij en worden op verschillende manieren achtergesteld.
Wat doet Open Doors in Brunei?

Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om informatie te geven over eventuele activiteiten in dit land. Open Doors roept christenen wereldwijd op te bidden voor vervolgde geloofsgenoten in Brunei.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten