De sultan van Brunei heeft absolute macht. Wat hij wil, gebeurt. De invoering van de strengislamitische sharia-wetgeving heeft gevolgen voor de hele samenleving, vooral voor de christenen die er wonen. De overheid doet haar uiterste best om niet-moslims te bekeren tot de islam.

  • Regio: Azië
  • Hoofdreligie: islam
  • Inwoners: 439.000
  • Christelijke bevolking: 55.300
  • Aanjagers van vervolging: dictatoriale paranoia en islamitische onderdrukking
  • Meest merkbaar in: familieverband, persoonlijke levenssfeer en kerkelijk leven
De situatie voor christenen
In april 2019 voerde sultan Hassanal Bokiah de sharia-wetgeving in. Zo wil het land ‘daden voorkomen die in strijd zijn met de islamitische leer’. Een onzekere tijd voor de tienduizenden christenen in het land.

Bekering van de islam naar het christendom is illegaal. Familie en vrienden proberen christenen terug te laten keren naar de islam. Verder hebben christenen te lijden onder de verslechterde economische situatie in het land. Sommige, vaak jonge, christenen zien geen andere mogelijkheid dan emigreren. Dit heeft grote invloed op de kerk en de nieuwe generatie kerkleiders.

Alle kerken staan onder toezicht van de autoriteiten en worden in hun bewegingsvrijheid beperkt. Niet-traditionele christelijke gemeenschappen kunnen niet als kerken worden geregistreerd.

In tegenstelling tot omliggende landen zijn er geen radicaalislamitische groeperingen actief in Brunei. Toch is de islam niet gematigd. De manier waarop Bruneiers de islam interpreteren, wordt steeds conservatiever. Ook hierdoor neemt de druk op christenen toe.

Voorbeelden van vervolging
  • "De kerk leeft in angst", zegt een lokale voorganger. "Kerken houden zich op de achtergrond om problemen te voorkomen. En veel christenen durven niet over de sharia-wetgeving te praten."
  • Alleen kerkleden mogen een kerk bezoeken. Bezoekers wordt de toegang geweigerd, tenzij zevooraf zijn geverifieerd.
  • Volgens de Bruneise wet mag een moslim zich niet bekeren tot het christendom. Gebeurt dit wel, dan moet de christen gedwongen scheiden van zijn of haar echtgenoot.
Wat doet Open Doors?
Open Doors roept christenen wereldwijd op te bidden voor vervolgde geloofsgenoten in Brunei en andere landen. Bidt u mee?

Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om informatie te geven over eventuele activiteiten in dit land.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten