De kerk in Bangladesh wordt op allerlei manieren bedreigd. Christenen staan onder streng toezicht. Daarnaast neemt de invloed van radicaalislamitische groeperingen toe. De regering worstelt om dit tegen te gaan. Vooral moslimbekeerlingen hebben het zwaar te verduren.

 • Regio: Azië
 • Hoofdreligie: islam
 • Inwoners: 168.066.000
 • Christelijke bevolking: 887.000
 • Aanjagers van vervolging: islamitische onderdrukking, etnische vijandigheid, etnische vijandigheid en religieus nationalisme,
 • Meest merkbaar in: gemeenschapsleven, persoonlijke levenssfeer en publieke ruimte
De situatie voor christenen
Bangladesh is tien plaatsen gestegen op de ranglijst. Op alle terreinen van het leven is de christenvervolging toegenomen. Ook is er een sterke toename van geweld tegen christenen. De situatie is beangstigend voor de christelijke religieuze minderheid, in het bijzonder voor moslimbekeerlingen.

Christenen in Bangladesh kunnen te maken krijgen met terroristische aanvallen, openbare discriminatie, gedwongen huwelijk, verkrachting of bedreiging. Ze worden voortdurend in de gaten gehouden en leven daardoor in angst.

Vooral bekeerlingen met een islamitische, boeddhistische, hindoeïstische of etnische achtergrond (bijvoorbeeld de Rohinghya) hebben te maken met zware vervolging. Ze worden gepest en staan onder druk. In het geheim komen ze samen. Christenen met een islamitische achtergrond worden ook vervolgd door radicale islamitische groepen.

Evangelische en historische kerken - zoals de Rooms-Katholieke Kerk - hebben in toenemende mate te maken met aanvallen. Kerkleden worden met de dood bedreigd.

Voorbeelden van vervolging
 • Pastor Elahi (62) werd door een plaatselijke imam vals beschuldigd van verkrachting. De imam valt voorganger Elahi al jarenlang lastig.
 • Veertien (huis)kerken werden het afgelopen jaar aangevallen. Zo werd in maart een geïmproviseerde kerk in een vluchtelingenkamp van Rohingya’s met de grond gelijkgemaakt. En in april werd een kerk in Satkhira afgebrand.
 • Verschillende christenen werden door de politie vastgehouden vanwege ‘onwettige bekering’.
 • Habibullah werd door de gemeenschap onder druk gezet. Ze moest afzien van het christelijk geloof of het dorp onmiddellijk verlaten. Deed ze dat niet, dan zouden ze haar vermoorden. Ze verliet daarop haar woonplaats.
Wat doet Open Doors?
Open Doors ondersteunt christenen in Bangladesh, onder meer door:
 • Geven van trainingen
 • Verspreiden van bijbels en christelijke boeken
 • Lees- en schrijflessen voor analfabete christenen
 • Sociaaleconomische hulp
 • Juridische bijstand en praktische hulp voor slachtoffers van vervolging.

Help vervolgde christenen

Helpt u vervolgde christenen met een gift?
DONEER NU

Gerelateerde nieuwsberichten