Nederland - 10 december 2019

Mensenrechten al 71 jaar onder druk

Ermelo – Op 10 december 1948 werd bij de Verenigde Naties in New York door verschillende landen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend. Nu 71 jaar later, staan de mensenrechten wereldwijd nog steeds onder druk.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft geen bindende kracht. Toch heeft deze verklaring in de loop der jaren grote morele betekenis gekregen: ook rechtbanken verwijzen ernaar als de belangrijkste internationale standaard van de mensenrechten.

Vrijheid van godsdienst is opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Juist die vrijheid ondervindt wereldwijd dagelijks nog tegenwerking. “Niemand mag vervolgd of gediscrimineerd worden vanwege zijn of haar geloof”, zegt Maarten Dees, directeur Open Doors Nederland. “Maar helaas zien we in ons werk niet anders.”

De strijd die in 1948 is begonnen is nog steeds gaande. Het is nog maar twee jaar geleden dat Irak werd bevrijd van IS, maar de slachtoffers van IS dragen nog steeds de gevolgen van IS-geweld. Op 10 juni 2014 stuurde IS een verklaring naar de christenen in Mosul en andere plaatsen: “Bekeer je, betaal of sterf!” De heer Raeid, een christelijke leerkracht op de universiteit van Mosul, weet er alles van. IS-strijders vorderden zijn auto en na zijn bekering tot de islam kon hij die terugkrijgen. Twee jaar later is hij nog steeds niet teruggekeerd met zijn gezin. Raeid: “Het is nog te gevaarlijk om terug te gaan. Maar ik ben dankbaar dat ik de twee belangrijkste dingen in mijn leven nog heb, mijn geloof en mijn gezin.”

Open Doors zet zich in voor 300 miljoen vervolgde christenen die niet vrij zijn om hun geloof te belijden. Op 15 januari 2020 publiceert Open Doors de nieuwe Ranglijst Christenvervolging. Een top 50 van landen waar artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dagelijks wordt overtreden. Het blijft belangrijk om het mensenrecht op vrijheid van godsdienst te blijven bepleiten.

Gerelateerde nieuwsberichten