Ethiopië - 19 juni 2019

Autoriteiten zetten Ethiopische kerk 'op straat'

Ethiopië – Een evangelische kerk in Ethiopië heeft na tien jaar samenkomsten te hebben gehouden in hun kerk het bevel gekregen om binnen dertig dagen het pand te verlaten. Kerken in de omgeving laten weten dat ook zij meer druk ervaren.

Buurtbewoners van de Mekane Yesus Evangelical Church klaagden over lawaai bij de lokale autoriteiten. Daarnaast zou het gebouw ongeschikt zijn voor kerkdiensten. De autoriteiten van de staat Oromia stuurden naar aanleiding van de klachten een brief aan de kerk in het dorp Robe, vierhonderd kilometer ten zuidoosten van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Daarin werd de gemeente gesommeerd nieuwe huisvesting te zoeken.

De kerkleiding heeft nog in gesprekken met lokale ambtenaren geprobeerd het bevel ongedaan te maken. Tot op heden hebben die gesprekken niets uitgericht. “Het is echt een verbazingwekkende zet”, vertelt een bron die om veiligheidsredenen anoniem wil blijven. “Andere groepen maken gebruik van geluidsystemen die een nog veel krachtiger geluid voortbrengen. Dit besluit is niets anders dan vijandschap tegen kerken in de regio.”

Christenen zijn bang dat de maatregelen deel uitmaken van een bredere strategie om de aanwezigheid van christenen in Oromia in te perken. Die angst blijkt gegrond. Vorig jaar juni werden er in de regio twintig christenen vermoord. “In andere gedeelten van Oromia borrelen gelijksoortige spanningen”, laat de eerder genoemde bron weten. “We ontvangen berichten over moslims die christenen vragen om te vertrekken uit hun woonplaats. Hoewel dit soort oproepen worden toegeschreven aan etnische rivaliteit, is het ten diepste een religieuze zaak.”

In Ethiopië is vrijheid van godsdienst vastgelegd in de wet. In de praktijk blijkt die vrijheid vrijwel alleen te gelden voor christenen die behoren tot de Ethiopisch Orthodoxe Kerk. Christenen die naar een andere kerk gaan ondervinden weerstand, zoals deze gemeente in Robe. Ethiopië staat op plaats 28 van de Ranglijst Christenvervolging die Open Doors elk jaar uitbrengt.

Gerelateerde nieuwsberichten