Laos - 07 februari 2019

Getuigenissen van Laotiaanse bekeerlingen

Laos – Van de bijna 7 miljoen inwoners in Laos zijn er slechts 225.000 christen (ruim 3%). Een van hen is evangelist Beun uit het noorden van Laos. Dankzij zijn activiteiten ontdekken Laotianen wie de Here Jezus is.

Nadat Beun een paar jaar geleden christen was geworden, werd hij evangelist. Tijdens bijeenkomsten bad hij voor de zieken en velen werden christen. De autoriteiten waren niet blij met zijn werk. Ze vergiftigden zijn vee en hij zat vijf maanden gevangen. Na zijn vrijlating in 2016 ging hij vrijmoedig door met het verkondigen van het evangelie. Ook nam hij deel aan een weerbaarheidstraining van Open Doors. Een Open Doors veldwerker die hem bezocht zei: “Een jaar geleden had hij vijf bekeerlingen, maar nu zijn er al vijftig die christen zijn.”

Samen met zes medewerkers is Beun actief onder de Hmong-, de Khmu- en de Tai Dam-stammen. Een paar christenen die pas geleden tot geloof kwamen, vertellen hun verhaal.

De vijfentwintigjarige Nui reisde een uur op zijn motorfiets om Beun op te zoeken. Nui: “Een paar dagen geleden kwam Beun naar ons gebied. Hij getuigde van zijn christelijke geloof en toen wilde ik ook christen worden. Ik ben gekomen omdat ik meer uit de Bijbel wil leren.”

Een jonge medewerker van de evangelist, Sipho (25), vertelt: “Toen ik nog klein was, werd ons gezin verjaagd uit ons dorp omdat we christen waren. We konden nergens terecht en hebben tien jaar in het bos gewoond. Na die tien jaar wilden we een kleine huiskerk starten in ons eigen huis in het dorp, maar het dorpshoofd en de gouverneur lieten dat niet toe. Van Beun leer ik te groeien in geloof en om het te delen met anderen. En hij traint me om later zelf een huiskerk te starten.”

Jet, afkomstig uit een Khmu stam, voegt toe: “Vijf jaar geleden kwam ik tot geloof. Na die beslissing genas ik van mijn ziekte en ging ik het goede nieuws aan mensen vertellen. Nu heb ik een huiskerk in ons dorp. Vorig jaar werd ik vals beschuldigd van het misleiden van jongeren. De politie, het dorpshoofd, de ouders van de jongeren en anderen kwamen dreigend naar me toe. Maar ik reageerde niet en liet hen hun gang gaan. Als ik mijn nieuwe leven als christen vergelijk met mijn oude leven, dan is het veel beter met Christus.”

Vier jaar geleden stond het land nog op plaats 29, maar door toenemende vervolging staat het nu op de 19e plek op de Ranglijst Christenvervolging.

Gerelateerde nieuwsberichten