China - 02 februari 2018

Chinese godsdienstwet van kracht geworden


China – Alle religieuze instellingen in China hebben vanaf 1 februari te maken gekregen met een nieuwe godsdienstwet. De wet geeft een kader voor religieuze activiteiten en heeft als doel ‘het beschermen van de vrijheid van geloven voor de burgers’.

Kerken en andere instellingen krijgen gedetailleerde informatie over registratie en aan welke criteria een plek voor bijeenkomsten moet voldoen. Het lokale Bureau voor Religieuze Zaken heeft de volmacht om te beslissen over een registratieaanvraag en over een ‘plaats van samenkomst’. Ook is bepaald dat pastors en kerkelijke werkers moeten rapporteren aan dit lokale bureau.

Pastor Wang Yi van een kerk in Chengdu stelt dat de nieuwe wet de godsdienstvrijheid in gevaar brengt. Hij roept christenen op om te protesteren. Wang beweert dat ‘de overheid geen bevoegdheid heeft om zich te bemoeien met godsdienstige activiteiten’. Volgens Wang moeten burgers zonder overheidsinmenging bijeenkomsten kunnen houden.

Een anonieme bron meldt: “Het helpt niet om hoog van de toren te blazen naar de Chinese overheid. Dat leidt alleen maar tot meer vervolging. Het is het beste om op lokaal niveau te onderhandelen.”

Ook zijn er richtlijnen uitgegaan voor het ontvangen van gelden. Bedragen boven (omgerekend) € 13.000 moeten goedgekeurd worden door Religieuze Zaken. Eerder werden twee pastors in Guiyang tot hoge boetes veroordeeld vanwege grote giften, zogenaamd illegaal inkomen. Hun kerk werd gesloten en op 19 januari bleek dat de kerkbezittingen waren geconfisqueerd zonder tussenkomst van de rechter.

Gerelateerde nieuwsberichten