Ethiopië - 25 april 2017

Nieuwe wet voor het bouwen van kerken

Ethiopië – De overheid van de noordelijke provincie Tigray overweegt een nieuwe wet aan te nemen. Deze beperkt christelijke activiteiten en eist officiële kerkgebouwen. Activiteiten van kleine (huis)kerken die niet over een goedgekeurd gebouw beschikken, worden illegaal.

Lokale kerkleiders hebben hun zorg geuit over het nieuwe wetsvoorstel. Als deze wet wordt aangenomen, zou dit vooral christenen die niet tot de Orthodoxe Kerk behoren, beïnvloeden. Elke kerk moet kunnen aantonen dat ze uit tenminste 6.000 leden bestaat. Iets wat voor niet-traditionele kerken onmogelijk is. De wet zou ook christenen verbieden om te evangeliseren buiten het terrein van de kerk.

De protestantse gemeenschap groeit in Ethiopië snel. Sommige orthodoxe christenen zijn bovendien protestants geworden, wat wrijving geeft tussen de twee groepen.

Niet alleen de overheid legt christenen op. Ook familie en de lokale gemeenschap onderdrukt hen, voornamelijk in de regio’s Afar en Somali, waar de islam domineert.

Gerelateerde nieuwsberichten