Kazachstan - 08 januari 2016

Kazachstan: 'Ik zal Jezus Christus nooit verloochenen'

Valentin uit Kazachstan gaat door een moeilijke tijd: zijn familie accepteert niet dat hij christen is. Valentins jongere broer en schoonzus verbieden hem thuis te bidden. Vorige week werd Valentin zo hard geslagen dat hij vreesde voor zijn leven. Met slechts ondergoed en sokken aan, vluchtte hij ’s nachts het huis uit. De kerk bood hem onderdak.

Valentins moeder houdt zich bezig met hekserij en waarzeggerij. Ze dreigt hem in een psychiatrische inrichting te laten opnemen, als hij zijn geloof niet afzweert.

Ondanks de moeilijke situatie blijft Valentin sterk staan in zijn geloof. Onlangs zei hij: “Ook als ze me proberen te doden, zal ik Jezus Christus nooit verloochenen… nooit!”

  • Bid om bescherming van Valentin, die bovendien aan epilepsie lijdt. Bid dat de stressvolle situatie niet leidt tot epileptische aanvallen.
  • Dank de Here God dat Valentin standvastig blijft in zijn geloof. Bid dat hij kracht ontvangt om vol te houden.
  • Bid voor Valentins moeder, broer, schoonzus en overige familieleden die hem vervolgen. Bid dat zij tot inkeer komen en de Here God leren kennen.

* Valentin heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt zijn echte naam niet vermeld.

Gerelateerde nieuwsberichten