Werkt God wel in Noord-Korea?

5 vragen over het meest gesloten land ter wereld


“Werkt God wel in Noord-Korea? Ik bid al jaren, maar er lijkt niets te veranderen.” Vraag jij je dit ook wel eens af? Al bijna twintig jaar staat het land op nummer 1 van de Ranglijst Christenvervolging! Toch komen uit dit gesloten land telkens weer verhalen naar buiten over een groeiende kerk.
  1. Hoe leven christenen in Noord-Korea? Laat niet merken dat je christen bent, bid alleen in jezelf, vertel je kinderen niet over de Here Jezus en laat in geen geval een Bijbel op je nachtkastje liggen. Christen zijn in Noord-Korea is ten strengste verboden. Toch leven ongeveer 200.000 tot 400.000 christenen in het land. Min-soo* komt uit Noord-Korea en leerde Jezus Christus kennen toen hij naar China vluchtte. “In Noord-Korea was altijd sprake van propaganda. Het leven was erg zwaar, dus ik besloot naar China te vluchten.”
  2. Wat voor werk doet Open Doors in het land? In samenwerking met mensen in China en Noord-Korea verspreidt Open Doors eten, Bijbels en christelijke materialen onder ruim 60.000 christenen in Noord-Korea. Alles is erop gericht om het Lichaam van Christus te versterken. “In China had ik niet veel, maar wel een radio waarop ik eens een Noord-Koreaanse pastor hoorde praten,” vertelt Min-soo. “Zijn verhaal raakte me zo dat ik op mijn knieën viel en begon te bidden.” Min-soo’s zoektocht leidt hem naar een schuilhuis van Open Doors. Uiteindelijk wordt hij zelf pastor.
  3. Wat zijn de risico’s van werken in dit land? Het christendom staat in Noord-Korea bekend als een gevaarlijke ideologie die koste wat kost onderdrukt moet worden. Als van iemand bekend is dat hij christenen in Noord-Korea steunt, kan hijzelf op de dodenlijst komen te staan. Ons werk in Noord-Korea gebeurt dan ook in het diepste geheim.
  4. Voor welke uitdagingen staat de Noord-Koreaanse kerk? Er zijn vier redenen waarom de kerk in Noord-Korea steun nodig heeft: 1. De vervolgde kerk overleeft niet zonder hulp van buitenaf. Door de slechte economie en strikte regels is het moeilijk om aan geld te komen; 2. De kerk mist leiding. Er zijn geen Bijbelscholen in NoordKorea en hierdoor is het moeilijk om nieuwe kerkleiders op te leiden; 3. De vervolgde kerk mist bronnen om christenen te onderwijzen. Er zijn geen kerkdiensten, Bijbelstudiegroepen of christelijke materialen beschikbaar; 4. Op school leren kinderen om loyaal te zijn aan de ideologieën van NoordKorea. Dit maakt het moeilijk om het christendom door te geven aan de volgende generatie.
  5. Is er licht aan de horizon? “Ik hoor verhalen die me tonen dat de Here God door Noord-Koreanen heen werkt”, vertelt Min-soo. “Zo was er een pastor die naar de gevangenis moest, maar de agent die haar moest opsluiten, was zelf christen en hielp haar de gevangenis uit.” Hij vervolgt: “Toen ik de Here God net kende, voelde het alsof ik de enige was die Hem volgde. Later realiseerde ik me dat wij er als Noord-Koreaanse christenen niet alleen voor staan. Open Doors en mensen over de hele wereld bidden voor ons. Daardoor houden wij vast aan het geloof!”
* Min-Soo is een schuilnaam. Om veiligheidsredenen wordt zijn echte naam niet vermeld.