‘Wees niet bang’

Syrische Sozan (22) ervaart hoe de Here God haar keer op keer redt

Vanaf het moment dat de Syrische Sozan haar vertrouwen stelde op de Here Jezus, veranderde haar leven. Deze jonge Syrische vrouw ontving vrede en rust, maar kreeg ook te maken met negatief gepraat en fysieke intimidatie vanwege haar geloof. Te midden van de oorlog in haar vaderland ervaarde ze hoe de Here God voor haar zorgde en haar redde.

Bijna een jaar geleden kregen Sozan en haar familie de schrik van hun leven toen dichtbij hun huis in Kamishli een bom ontplofte. In oktober 2019 viel het Turkse leger het noorden van Syrië binnen wat uitmondde in hevige gevechten. “We waren bang. We baden terwijl we bommen hoorden ontploffen. Toen kregen we een telefoontje van Hannan, de vrouw van onze voorganger. Ze bood ons een veiliger plek aan. We renden ons huis uit en verbleven een paar dagen bij de voorganger en zijn vrouw.”

Kerk als baken van hoop

Sozan en haar familie ontvingen hulp via een van de Centers of Hope in Kamishli. “We hadden het moeilijk en we zijn heel dankbaar voor de hulp die kwam. We kregen praktische hulp en een veilige plek toen vervolging op ons pad kwam. Doordat christenen naar ons hebben omgezien, weten we dat de Here God ons niet alleen heeft gelaten.”

Aangeraakt door de Here Jezus

Sozan kwam een aantal jaren geleden tot geloof nadat haar broer Hussam haar over de Here Jezus had verteld. “Hij vertelde mij dat Jezus de enige Redder is. Ik weigerde naar hem te luisteren.” Maar de woorden van Hussam vonden een plekje in Sozans hart. Nieuwsgierig naar meer besloot ze toch de Bijbel te lezen. “Toen ik begon met lezen, las ik de tekst uit Matteus 11:28: ‘Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven’. De Here Jezus raakte mijn hart aan door dat vers.”

‘Wees niet bang’

“Mensen in de buurt begonnen negatief over ons te doen, omdat ze wisten dat we christen waren geworden. Op een dag, ik denk een week of zes na mijn bekering, liep ik samen met mijn zus Arya op straat. Een groepje mannen kwam op ons af en begon ons te intimideren. We waren bang en huilden. We waren bang dat ze ons zouden vermoorden. Op dat moment verscheen de Here Jezus aan mij. Hij zei: ‘Wees niet bang’. Meteen daarna boden de mannen hun excuses aan en verdwenen. Zoiets kan alleen de Here God doen.”

‘Zoiets kan alleen de Here God doen’

Dankbaar voor hulp

Sozan is dankbaar voor de hulp die haar familie heeft gekregen en ze zet zich ook actief in. Samen met de vrouw van de voorganger is ze betrokken bij het kinderwerk. “Ik vind het ontzettend leuk om kinderen iets te leren. Kinderen zijn zo open en flexibel. De boodschap van de Here Jezus is voor hen makkelijker aan te nemen dan voor volwassen. En voor hen is het beter dat zij Jezus op jonge leeftijd leren kennen.”