‘Ik ben uit de prullenbak gevist’

Zo groeit de kerk in Noord-Afrika

Je geloof in de Here Jezus is een groot geheim. Erover praten zorgt voor problemen. Je raakt je baan kwijt. Of je familie. Om nog maar te zwijgen over de eenzaamheid en onzekerheid die begint zodra je je oude geloof openlijk achterlaat.

Dit overkomt christenen in Noord-Afrika met een moslimachtergrond. Om hen te helpen groeien in geloof, biedt Open Doors hen verschillende trainingen. Daarnaast richt Open Doors zich via sociale media op zoekende moslims die meer over de Here Jezus willen leren.

Waar zoeken jongeren in deze tijd als ze op zoek zijn naar antwoorden? Online. Ook Islem, een 22-jarige christen uit Noord-Afrika, zocht online naar antwoorden over Jezus, God en de Bijbel. “Ik zocht op het internet, via Facebook en YouTube, maar vond maar weinig mensen die mij iets konden vertellen over Jezus Christus. Ik was geen christen, maar ik geloofde dat er Iemand was die Jezus heet.” Nieuwsgierig als ze was ging ze op zoek.

Sociale media zijn open deur voor zoekende moslims

In landen waar je niet openlijk christen kunt zijn, zoals Marokko, Libië en Algerije, is het internet een prachtig middel om toch iets te vertellen over je geloof of om meer te weten te komen over het christelijk geloof. Moslims die op zoek gaan naar de Here Jezus, doen dat vaak via het internet. Zij ervaren betrekkelijke vrijheid om antwoorden te zoeken of met christenen contact op te nemen, zonder dat het problemen oplevert.

Ook Open Doors ziet de kansen die de online-wereld biedt. “We richten ons op vrouwen in Noord-Afrika. Zij zitten vaak alleen thuis en mogen in hun eentje de deur niet uit. Mannen kunnen, zonder dat anderen er vragen over stellen, het huis uit. De onlinekanalen openen deuren voor vrouwen die in de echte wereld niet geopend kunnen worden”, zegt Felix*, de Open Doors-medewerker die verantwoordelijk is het werk op sociale media.

“Via die kanalen bereikten we in het afgelopen jaar zo’n 600.000 moslimvrouwen die de content hebben bekeken of beluisterd. Daarvan hebben er 30.000 contact gelegd met ons team van online pastors: veelal vrouwen die met grote levensvragen worstelen. Zo’n 7.000 zijn daarna langere tijd het geloofsgesprek aangegaan met het team. Uiteindelijk hebben 180 vrouwen een intensief discipelschapsprogramma doorlopen.” Voor christenen is de onlinewereld ook een zegen: via diverse kanalen zijn geheime gebedsgroepen ontstaan waarin geïsoleerde gelovigen met elkaar verbonden zijn om biddend naast elkaar te staan.

Islem kwam tot geloof dankzij een tv-programma waarin ze een vrouw de Here God zag danken. “Dat was iets vreemds. In de islam vragen we altijd iets aan Allah, maar over danken heb ik nooit nagedacht.” Dit moment was het startpunt van een lang proces waarin Islem door een diep dal ging voordat ze tot geloof kwam.

Na de scheiding van haar ouders en een mislukte zelfmoordpoging zocht Islem opnieuw naar antwoorden. “Toen ik thuis kwam uit het ziekenhuis, zocht ik via Facebook naar christenen in mijn omgeving. Ik vond daar een pagina, speciaal voor christenen in mijn land.” Uiteindelijk kwam ze in contact met een voorganger en zijn vrouw. Ze kreeg een Bijbel en ontdekte eindelijk antwoorden op haar vragen.

Nieuwe geloof is (nog) geheim

Islem is christen geworden en heeft contact met andere christenen. Maar voor haar familie is ze nog steeds moslim. “Alleen mijn moeder weet dat ik christen ben. Dat heeft ze geaccepteerd. Maar mijn vader weet helemaal niets. Ik weet niet hoe hij gaat reageren als ik het hem vertel. Waarschijnlijk kan hij het niet accepteren.” Toch weerhoudt dit haar niet om de Here Jezus beter te leren kennen.

Ze volgde een training via een lokale partner van Open Doors, ze bidt en lees veel in haar Bijbel. “Jezus is zuurstof. Als Hij niet in mijn leven was, zou ik hier niet zijn. Voordat ik Hem kende, had ik twee keuzes: het leven dat ik had of te sterven. Het is alsof ik – nadat ik tot geloof was gekomen - uit de prullenbak ben gevist en schoongemaakt.”

Hoe geef je je geloof handen en voeten?

Farid* (40) is medewerker van Open Doors en traint christenen en kerkleiders in Noord-Afrika. Dit houdt in dat hij een groep leiders alles leert over hoe om te gaan met vervolging. Die mensen (trainers) geven die lessen door in hun eigen omgeving. Hij vindt het erg belangrijk om geheime gelovigen als Islem te onderwijzen. “Ik ken christenen die, omdat ze geen onderwijs kregen, niet wisten hoe je je geloof handen en voeten geeft. Ze leefden niet als christenen. Daardoor hebben sommigen van hen verkeerde keuzes gemaakt.”

Het verlangen van Open Doors is dat christenen ondersteuning krijgen in hun geloof zodat ze een licht kunnen zijn voor de wereld om hen heen. Zelfs als ze maar het enige licht in hun omgeving zijn. “We proberen christenen bij elkaar te brengen en hen te onderwijzen. Als dat niet lukt, dan is er een kans dat ze terugkeren naar de islam of dat ze hun geloof loslaten”, vertelt Farid.

Mooie toekomst

De Open Doors-medewerker vertelt op welke manier hij met zijn team samenwerkt. “We ontmoeten de leiders van lokale kerken. We luisteren naar hun verhaal en bidden met hen. We willen graag van hen horen wat hun noden zijn. Daarna proberen we iets praktisch op te zetten. Doordat we het op deze manier aanpakken, zie ik een sterkere kerk met volwassen gelovigen en leiders. Zij zijn op hun beurt goed voorbereid om andere mensen te bereiken. De kerk is één kerk. Daarom ben ik zo dankbaar dat christenen uit andere delen van de wereld de vervolgde kerk van Noord-Afrika helpen; met hun gebeden, hun bezoek en geld.”