‘Ben je geen hindoe, dan hoor je hier niet!’

Christenen in India steeds meer in het nauw gedreven

India is het thuis van verschillende bevolkingsgroepen, geloven en talen. Maar één groep is vastbesloten om aan die diversiteit een einde te maken. Volgens extremistische nationalisten is het hindoeïsme de oorspronkelijke en enige juiste religie. Ieder die anders gelooft, is in hun ogen geen echte Indiër.

De regering van India, onder leiding van premier Modi en zijn BJP-partij, bestaat voor het grootste gedeelte uit mensen die deze visie ondersteunen. Dit betekent dat andere minderheidsgroepen zoals christenen (zo’n 5 procent van alle Indiërs is christen) op allerlei vlak te maken hebben met tegenwerking. Niet overal in India, maar vooral op het platteland is geloven in de Here Jezus een heel gevaarlijke zaak geworden.

De regering doet er zogezegd alles aan om mensen met een andere godsdienst tegen te werken en hindoe te laten worden. Een van de manieren waarop ze dat doet, is door het opstellen van antibekeringswetten. Inmiddels zijn er in acht Indiase deelstaten antibekeringswetten ingevoerd. Hoewel India in zijn grondwet heeft staan dat ‘men vrij is om openlijk hun geloof te belijden, uit te oefenen en te verspreiden’ betekent dit niet dat het in de praktijk ook zo is. De exacte tekst van de wetten verschilt per staat, maar in het algemeen komt het hierop neer:

“Niemand zou iemand anders mogen bekeren of proberen te bekeren, hetzij direct of indirect, van de ene godsdienst naar een andere door het gebruiken van dwang, frauduleuze methodes of door misleiding”.

De overheid is hier erg scherp op. Ze gelooft en vertelt dat er een toename is van gedwongen bekeringen, dat arme en zwakke mensen (hindoes) makkelijk verleid worden door gratis onderwijs, eten en humanitaire hulp. De overheid onderneemt actie om hen die zwak zijn in hun hindoeïstisch geloof te beschermen. De antibekeringswetten zijn dus een gevolg van deze zienswijze en maken het christenen het moeilijk om hun geloof te uiten.

Christenen onder druk vanwege antibekeringswetten

En als gevolg van deze wetten krijgen christenen steeds vaker te maken met gerichte tegenwerking. Vikash* is een Indiase kerkleider. Op een dag leidde hij een gebedsbijeenkomst in zijn kerk. Hij bad voor mensen die graag genezen wilden worden. Plotseling verstoorden drie politieagenten de bijeenkomst. Ze vertelden: “Je bekeert mensen tot het christendom. Je bent negatief over onze goden.” Dit klinkt ons als westerse christenen wellicht wat vreemd en overdreven in de oren. Waarom zou de politie betrokken zijn als mensen zich vrijwillig keren naar een ander geloof? En er werd niet eens geëvangeliseerd, het was gewoon een gebedsbijeenkomst.

Beschuldigd

Toch hoort Open Doors dit soort verhalen steeds vaker. Het lijkt haast normaal te worden in India. Hoewel de Indiase grondwet aangeeft dat India een seculier land is, lijkt de invoering van anti-bekeringswetten in acht staten een ander geluid te verspreiden. Er gaan zelfs geruchten dat deze wetten op nationaal niveau worden ingevoerd. Christenen worden vaak beschuldigd dat zij mensen onder dwang bekeren, terwijl ze alleen hun geloof belijden door bijvoorbeeld een gebedsbijeenkomst te houden of door kerstliederen te zingen.

‘Als jullie er niet waren geweest’

Vikash werd die avond niet opgepakt, maar dat gebeurde wel tijdens een later moment. De politie arriveerde bij de plaats waar Vikash voorging. De agenten gebruikten luidsprekers om omwonenden te waarschuwen. Luidsprekers worden alleen door de politie gebruikt als ze achter gevaarlijke criminelen aangaat. “De agenten brachten me naar het politiebureau en zetten me daar in de gevangenis. Ik was erg verdrietig, maar niet ontmoedigd. Ik bleef bidden en vragen dat de Here God mij vrij wilde laten”, reageerde Vikash.

Diezelfde avond zochten verschillende kerkleden van Vikash contact met lokale partners van Open Doors. Zij konden hem op borgtocht vrij krijgen.

“Als jullie er niet voor me waren geweest, dan was er vast en zeker een aanklacht tegen me ingediend. En was er niemand om het voor mij op te nemen.”

Lokale partners van Open Doors helpen gelovigen en kerkleiders om goed om te gaan met juridische procedures en het juist afhandelen van aanklachten en rechtszaken. Ook geven deze partners training zodat christenen weten wat hun rechten zijn en hoe zij zich kunnen wapenen tegen valse beschuldigingen.

Sabita* en Rajesh* zijn lokale partners van Open Doors in India. Ze reizen allebei door het land en dienen vervolgde christenen. Ze gaan op bezoek, luisteren, bidden en bemoedigen broeders en zusters die vervolgd worden. Hoewel vervolging toeneemt, zijn ze niet zonder hoop.

“We moeten dieper kijken dan alleen naar het aantal gemelde incidenten tegen christenen. Want als ik naar de Indiase kerk kijk, dan zie ik dat ze groeit en bloeit, juist te midden van de vele bedreigingen. Er zijn zoveel mensen die bevrijd en genezen worden, zoveel mensen die de Here Jezus zoeken en tot geloof komen. De Geest van God is heel krachtig aan het werk in de levens van deze gelovigen. Dus ik geloof niet dat het plan gaat werken, dat India over een poosje vrij van christenen is. Ik geloof dat op 1 januari 2022 er een sterke, missionaire kerk is in India”, legt Sabita uit.

Uw impact op de Indiase kerk

Dankzij uw gebeden en ondersteuning bieden lokale partners als Sabita en Rajesh praktische en geestelijke hulp aan gelovigen die vervolging ondervinden. Ze helpen met medicijnen, voedsel, tijdelijke opvang in een schuilhuis, juridische ondersteuning en praktische hulp waardoor christenen een eigen bedrijf kunnen opstarten.

Een belangrijk deel van hun werk is op bezoek gaan bij vervolgde christenen. Samen met hen bidden. Veel gelovigen leven geïsoleerd van andere gelovigen. Zij ervaren soms dat ze er helemaal alleen voor staan. Sabita, Rajesh en andere partners zoeken deze mensen thuis op en vertellen hen dat ze niet vergeten zijn en dat er een grote, wereldwijde kerk is die bid voor hen. Bedankt dat u dit mogelijk maakt!

* schuilnaam