Midden-Oosten & Noord-Afrika

Kansen door online aanwezig zijn

De inzet van social media en andere online kanalen in het versterken Van de vervolgde kerk heeft in 2019 een vlucht genomen. Vooral in landen in het Midden-Oosten en Afrika. Online contact blijkt een uitkomst Als het niet mogelijk is elkaar in levenden lijve te ontmoeten.

In het Midden-Oosten en Noord-Afrika werden bijna 2,5 miljoen christenen bereikt door middel van presence ministry. Onder presence ministry verstaat Open Doors ‘aanwezig zijn’. Het liefst natuurlijk door vervolgde christenen op te zoeken. Maar waar dat niet gaat, proberen collega’s steeds vaker online een band op te bouwen. Om dit contact te meten, gaan we verder dan enkel het tellen van het aantal ‘likes’ of reacties op berichten die op social media zijn geplaatst.

“Online ministry biedt ons de mogelijkheid om overal aanwezig te zijn, zelfs in gebieden waar gelovigen heel geïsoleerd leven en ze moeilijk op fysieke manieren te bereiken zijn”, vertelt een Open Doors-medewerker.

In 2019 is er uitvoerig onderzoek gedaan naar de statistieken van de vijf grootste social media-platforms die Open Doors in het Midden-Oosten en Noord-Afrika gebruikt. De cijfers zijn gebaseerd op een specifieke mate van interactie met christenen uit de regio, waarna ze worden meegeteld in het bereik.

Investeren in christelijke opvoeding

De voornaamste stijging van het aantal trainingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika zit hem in een toevoeging van een online cursus gericht op christelijk ouderschap en het versterken van christelijke gezinnen als hoeksteen van de samenleving. Iets meer Dan 1 miljoen christenen volgden deze training.

Open Doors wil christenen leren veerkracht te ontwikkelen om op die manier bestand te zijn tegen vervolging. Om daarin te investeren, ontwikkelt Open Doors steeds meer onderwijsmethodes voor specifieke doelgroepen, zoals materialen om kinderen en jongeren te leren de Bijbel te begrijpen, maar ook door thema’s te bespreken als eigenwaarde en hun plek in het gezin.

Minder Bijbels, meer online

Het aantal online trainingen in de Golfregio nam in 2019 sterk toe.

Omdat het steeds lastiger werd christenen fysiek te bereiken vanwege toenemende druk vanuit de overheid en aanhoudende vervolging, is er op grote schaal geïnvesteerd in online activiteiten. De vraag om fysieke Bijbels en christelijke boeken is drastisch afgenomen.

We bereiken veel meer mensen door Bijbelstudies, overdenkingen, gebedsgroepen en counseling online aan te bieden. In 2019 was het gemiddeld aantal bezoekers op onze online platforms in de Golfregio tegen de 9.000 per dag.