Syrië

Hoop brengen in hopeloosheid

Toen de gevechten stopten, dacht iedereen dat de situatie in Syrië zou verbeteren. De wapens vielen inderdaad stil, maar nog altijd worstelen vele Syriërs om te overleven na de burgeroorlog. Christenvervolging Blijft een serieuze uitdaging voor de kerk in Syrië. Open Doors vroeg daarom in 2019 wederom met regelmaat Aandacht voor dit land.

De slechte economische situatie in Syrië en de angst voor nieuw geweld leidde tot een grote stroom vluchtelingen. Onder hen waren vele christenen. Voor de oorlog bedroeg het percentage christenen in Syrië 23 procent. Inmiddels is dat teruggelopen naar nog zo’n 4 procent.

Toch is de kerk in Syrië strijdbaar en heeft ze een visie: Hoop brengen in een hopeloze situatie door een gemeenschap die diep geworteld is in Christus. Het wordt een immense uitdaging om die visie werkelijkheid te zien worden, maar Open Doors gelooft erin.

‘Er is hoop’

De kerk van zuster Annie Demerjian begon in haar dorp Maaloula een naaifabriek waar op dit moment 24 vrouwen werken om geld te verdienen. Zuster Annie vertelde op de jaarlijkse Open Doors-dag over haar motivatie om in Syrië te blijven.

“Het is onze missie om hoop te brengen waar geen hoop meer is. Er is hoop, er is een toekomst. Daar moeten we in blijven geloven.”

Hulp om te blijven

In 2019 ondersteunden we ook zo’n 3.500 christelijke gezinnen die geen geld hadden om de huur of medicijnen te betalen. Daarnaast verleenden we microkredieten, zodat christenen hun eigen bedrijf op kunnen zetten. Meer dan 100 projecten zijn er in dit kader gestart in 2019. Van taxichauffeur tot kapperszaak, kledingwinkel en zelfs kleine fabrieken.

Bemoediging, gebed en ondersteuning

Om aandacht te vragen voor christenen in Syrië en andere landen in het Midden-Oosten haakte Open Doors in het najaar van 2019 aan bij de wereldwijd lopende campagne ‘Hope for the Middle East’. Vele mensen postten hun gebed op de online gebedsmuur op de website van Open Doors. Toen pastor Daniël uit Irak, die vorig jaar sprak tijdens de Open Doors-dag, de gebedsmuur zag, stond hij perplex van alle reacties.