Wie is Anne van der Bijl?


Anne van der Bijl (1928) verwierf bekendheid als God’s Smuggler (Gods smokkelaar), omdat hij Bijbels smokkelde naar landen waar de Bijbel een verboden boek was. Internationaal droeg hij de naam ‘Brother Andrew’. In 1955 ontdekt Anne in Polen de nood van de kerk. Aan de hand van de tekst uit Openbaring 3:2 “Wees wakker en versterk het overige dat dreigde te sterven” voelt hij de roeping om zich in te gaan zetten voor christenen die om hun geloof worden vervolgd en verdrukt.

Het werk groeide enorm geografisch maar ook qua volume en aantal medewerkers. Na Polen volgden andere Oostbloklanden en de Sovjet-Unie (nu Rusland). Het werk breidde zich uit naar China en Azië, Afrika, Latijns-Amerika en werd zo een wereldwijde bediening. Anne begon alleen, maar inmiddels werken 1.400 medewerkers bij Open Doors. Per jaar worden ruim twee miljoen bijbels en christelijke boeken verspreid, ontvangen ruim 500.000 kerkleiders een training en meer dan 300.000 christenen ontvangen praktische hulp.

Anne reisde naar Polen om te evangeliseren maar meteen bleek de enorme vraag voor Bijbels het meest urgente om in te helpen. Jaren later begon Open Doors met trainingen de kerk te helpen om de Bijbel te begrijpen. Weer later volgden training en onderwijs om de kerk voor te bereiden op vervolging. Toen bleek dat christenen te verzwakt waren om een training te volgen. Met voedsel en medicijnen en noodhulp werd praktische hulpverlening opgestart. Inmiddels staan we de vervolgde kerk ook bij met pleitbezorging namens hen bij politici, overheden en de VN.

Een kernwaarde van Open Doors is al die jaren belangrijk gebleven, gebed. Dagelijks wordt er gebeden bij dagopeningen. Er waren gebedscampagnes voor Rusland, het Midden-Oosten, Noord-Korea en India. Bijna in alle publicaties staat een oproep tot gebed.

Een van de kwaliteiten van Anne was om zich te omringen met mensen met ervaring in leiderschap. Johan Companjen was zijn assistent maar daarna de internationale leider. De Amerikaan Jeff Taylor volgde hem op en voor het eerst in de geschiedenis van Open Doors is een leider aangesteld afkomstig uit een land met een vervolgde kerk. Dan Ole Shani komt uit Kenia.