ANBI

Sinds 1 januari 2008 is Open Doors door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat je giften aan Open Doors mag aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om aangewezen te worden als ANBI, dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan, zoals de vermelding van onderstaande gegevens.

Naam ANBI: Stichting Open Doors
ANBI-registratienummer: 2204
Fiscaal nummer/RSIN: 002779250
IBAN: NL08 INGB 0000 007733
BIC INGBNL2A
Kamer van Koophandel: 41035175
Postadres: Postbus 47, 3850 AA Ermelo
Website adres: www.opendoors.nl
Telefoonummer: 0341-465000
E-mailadres: info@opendoors.nl